بلوک‌ ٢٠ درصدی سهام پالایش نفت شیراز در روز ٢۴ تیرماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی در فرابورس ایران عرضه خواهد شد... بلوک ٢٠ درصدی سهام شرکت پالایش نفت شیراز شامل یک میلیون و ٢٧ هزار و ۵۴٩ سهم این شرکت به قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه ٢٠ درصد به شرط آن که از مبلغ ٣۵ هزار و ۵٠٠ ریال کمتر نباشد، در فرابورس ایران توسط کارگزاری بانک پارسیان عرضه خواهد شد...

بورس 24 : بلوک‌ 20 درصدی سهام پالایش نفت شیراز در روز 24 تیرماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی در فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بلوک 20 درصدی سهام شرکت پالایش نفت شیراز شامل یک میلیون و 27 هزار و 549 سهم این شرکت به قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه 20 درصد به شرط آن که از مبلغ 35 هزار و 500 ریال کمتر نباشد، در فرابورس ایران توسط کارگزاری بانک پارسیان عرضه خواهد شد.
این میزان سهام به قیمت کل پایه 7 هزار و 295 میلیارد و 559 میلیون و 560 هزار ریال و سپرده شرکت در مزایده 729 میلیارد و 555 میلیون و 956 هزار ریال در روز دوشنبه، 24 تیرماه امسال به‌صورت نقد واگذار می شود.
گفتنی است در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با 20 درصد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با 54.05 درصد و شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با 20 درصد عمده سهامداران این شرکت هستند.
این گزارس می‌افزاید: بلوک 17.34 درصدی بیمه البرز شامل 639 میلیون و 567 هزار و 777 سهم نیز به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه(معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه 20 درصد به شرط آن که از مبلغ 1581 ریال کمتر نباشد، در روز شنبه(22 تیرماه) در بورس اوراق بهادار و بلوک 20 درصدی سهام شرکت پالایش نفت لاوان شامل 228 میلیون و 684 هزار و 320 سهم هم به قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه 20 درصد به شرط آن که از مبلغ 29هزار و 116ریال کمتر نباشد، در روز سه‌شنبه(25 تیرماه) در فرابورس ایران عرضه خواهند شد.