به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، ذوب آهن اصفهان بدون برگزاری مزایده باشرط کاهش بهای تمام شده و افزایش بهره وری نیروی انسانی مجوز تامین سنگ آهن گرفت... گفتنی است،این امر سبب تامین سنگ آهن با بهای دولتی و کمتر برای ذوب شده و می تواند سبب جهش حاشیه سود و افزایش سود ناخالص «ذوب» در سال جاری شود... در شفاف سازی ذوب آهن اعلام شده ،تامین سنگ آهن مذکور برای ۶ ماه صورت خواهد پذیرفت... همچنین اعلام شده : این مجوز سبب افزایش ٢٠ درصدی تولید،کاهش بهای تمام شده،ایجاد ارزش افزوده،افزایش بهره وری نیروی انسانی و تسویه بدهی به معادن زغال سنگ خواهد شد...