به نوشته خبرگزاری «تاس»، یوایا که در توکیو صحبت می‌ کرد، در این مورد گفت: مشخص نیست چه کسی...

بورس 24: وزیر دفاع ژاپن با بیان اینکه مشخص نیست، چه کسی عامل حملات هفته گذشته در دریای عمان بوده، گفت این حملات ادامه نیافته و نیازی به اعزام نیروی نظامی به این منطقه وجود ندارد. 

«تاکشی یوایا» وزیر دفاع ژاپن در واکنش به حادثه دریایی هفته گذشته در دریای عمان، گفت نیازی به اعزام نیروی نظامی به این منطقه وجود ندارد.

به نوشته خبرگزاری «تاس»، یوایا که در توکیو صحبت می‌ کرد، در این مورد گفت: «مشخص نیست چه کسی عامل این حمله بوده است. هیچ شهروند ژاپنی سوار [کشتی] نبوده است. حملات ادامه نیافته و نیازی به اعزام نیروهای دفاعی ژاپن به آنجا وجود ندارد.»

وی با این حال گفت توکیو تحولات منطقه خلیج فارس را به دقت دنبال می‌ کند.

منبع: فارس