هیچ گونه احتکاری نکرده اند او گفت: خودرو های موجود در این مجموعه محصولاتی بوده که دارای کسری قطعه ( های تک ) هستند، که به زودی آنها هم تکمیل و تحویل مشتریان خواهد شد...

بورس 24: مدیر کل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت صمت در بازدید از نمایشگاه دائمی قطعات خودکفا نشده ساپکو و پارکینگ های ایران خودرو اعلام کرد:‌ هیچ گونه احتکاری در شرکت ایران خودرو صورت نگرفته و بیش تر خودروهای موجود، خودرو های دارای کسری قطعه( های تک ) است، که به زودی تکمیل و تحویل مشتریان می شود.

اکبر صادقی با بیان این مطلب افزود : فرآیند تکمیل کاری خودرو های ناقص با سرعت بیش تری در ایران خودرو درحال انجام است و اطمینان می دهم با پیگیری وزارت صمت و تلاش خودرو سازان به زودی تحویل خودرو های معوقه به روز می شود. 

مدیر کل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت صمت،مشکل خودرو های دارای کسری قطعه را نبود سرمایه در گردش مناسب برای تولید در خودرو سازان و عدم تامین برخی از قطعات الکترونیکی و ایمنی دانست و اظهارداشت:‌ با پای کار آمدن شرکت های دانش بنیان، روند بومی سازی قطعات حساس و الکترونیکی خودرو ها سرعت می گیرد.

صادقی تاکید کرد:‌ بر اساس آمار اعلامی از سوی ایران خودرو ، این شرکت از هفتم خرداد تاکنون بیش از 23 هزار دستگاه خودرو ناقص را تکمیل و تحویل مشتریان داده است.

وی توسعه داخلی سازی را تنها را ه بقا و ارتقای صنعت خودروی کشور دانست و خاطر نشان ساخت : طرح بومی سازی قطعات پیشرفته خودرو که به ابتکار وزیر صنعت ، معدن و تجارت شکل گرفته ، شرکت ایران خودرو با تیم مدیریتی جدید ساپکو و هم افزایی ایجاد شده بین قطعه سازان گام های خوبی برداشته است و این روند داخلی سازی قطعات با سرعت بیش تری صورت گیرد.

مدیر کل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت صمت تاکید کرد:‌ درشرایط فعلی انتخابی جز افزایش توان ساخت داخل درخودرو سازی و قطعه سازی نداریم و باید خرید قطعه از خارج کاهش یابد و وزارت صمت از روند بومی سازی قطعات حمایت های مالی و معنوی خواهد کرد.

در ادامه منصور منصوری مدیر عامل ساپکو نیز در این بازدید اظهارداشت: تلاش جهادی برای خود کفایی قطعات در ساپکو به راه افتاده است، که در ماه های آینده شاهد تولید انبوه قطعاتی که توسط سازندگان ایرانی خود کفا شده، خواهیم بود.

وی افزود: ما به دنبال به حداقل رساندن ارز بری و وابستگی تامین قطعات هستیم، که نتیجه آن کاهش ریسک تامین و تولید خودرو خواهد بود.

منصوری در زمینه داخلی سازی قطعات محصول 301 اظهار داشت:‌ از 1122 قطعه محصول 301 حدود 562 قطعه آن با همت بلند سازند های ایرانی بومی سازی شده است.

مدیر عامل ساپکو از تولید خودرو 301 تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت:‌ پلتفرم این محصول مبنایی برای تولید و عرضه چهار خودرو دیگرتوسط ایران خودرو خواهد بود.

منبع: ایکوپرس