به گزارش بورس٢۴،در روز یکشنبه مورخ ١٣٩٨/٠۴/٠٢ تعداد١٣٠ میلیون سهم معادل ١٠ درصد از سهام شرکت سیمرغ به عنوان پانصد و بیست و هشتمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "کشاورزی،شکار و فعالیت های خدماتی وابسته" ،گروه"پرورش حیوانات " و طبقه " نگهداری سایر حیوانات ،تولید محصولات حیوانی طبقه بندی نشده در جای دیگر " در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "سیمرغ" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. گفتنی است، سهمیه هر کد ۴٠٠ سهم در رنج قیمتی ۵٠٠ الی ۵١٠ تومان عرضه صورت خواهد گرفت