به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران اعلام داشت پیرو اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری ۵۴۶٢١۶ در خصوص مصوبه هیأت وزیران مبنی بر کاهش کارمزد معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی منتشره به نمایندگی از دولت توسط وزارت معادل حداکثر ۵٠% سایر اوراق، به استحضار می‌رساند؛ براساس بررسی‌ اطلاعات تاریخی کارمزد معاملات، پیش‌بینی می‌گردد تأثیر مصوبه مذکور بر درآمدهای عملیاتی این شرکت کمتر از ١٠ درصد می‌باشد.