منتظر افزایش تعداد فروشگاه هایمان باشید تعداد فروشگاه ها را به ٢٠٠٠ عدد خواهیم رساند، همین امسال فعالیت های برون مرزی هم برنامه ای مطلوب برای ماست فخریان مدیر عامل بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور، درباره دستاوردهای سال مالی ٩٧ هم گفت: در تمام استان ها و ٢٩٢ شهر کشور حضور داریم و...