مصری نژاد، مدیر مجتمع صنعتی چادر ملو گفت: ۳ میلیون و ۴۰۰هزار تن کنسانتره را به گندله تولید می کنیم و طی افزایش ظرفیت به ۴میلیون تن می رسد.

بورس 24: امروز نشست خبری مصری نژاد مدیر مجتمع صنعتی چادرملو برگزار شد. او در این نشست خبری گفت: ۳ میلیون و ۴۰۰هزار تن کنسانتره را به گندله تولید می کنیم و طی افزایش ظرفیت به ۴میلیون تن می رسد.

وی ادامه داد: فولاد ارفع ۸۰۰هزار تن ظرفیت دارد که ۴۳درصد سهام آن در اختیار چادر ملو است. همچنین 30 درصد از سهام کارخانه غدیر ایرانیان با ۸۰۰هزار تن ظرفیت، در اختیار شرکت چادرملو است. ظرفیت آهن اسفنجی شرکت معادل ۳میلیون و۲۰۰هزار تن است.

وی گفت: کارخانه احیا مستقیم مگامدول با محصول آهن اسفنجی گرم و سرد یک میلیون و ۵۰ ۵ هزار تن در سال و قابل افزایش تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال برای مواد اولیه در صنایع ذوب و ریخته گری استفاده می شود .

وی درباره طرح انتقال آب از دریا گفت: ۳۰۰ کیلومتر لوله از بندر عباس به سیرجان، ۳۵۰کیلومتر از سیرجان به سرچشمه و ۳۷۰کیلومتر  از مس سرچشمه به اردکان کشیده خواهد شد. طبق پیش بینی انتقال آب تا ۹۹ به پایان می رسد که تا پایان امسال مرحله اول از بندرعباس تا سیرجان عملی می شود.

این خبر تکمیل می شود...