ه گزارش کدال نگر بورس ٢۴,شرکت ویتانا در گزارش تفسیری مدیریت خبر از گسترش صادرات به کشورهایی به غیر از عراق و افغانستان راداد.که در این زمینه موفق به صادرات محصول به چین شده است هدف ویتانا کشور های حاشیه خلیج فارس و همچنین شمال افریقا میباشد.همچنین شرکت برای محفوظ ماندن از افزایش نرخ مواداولیه اقدام به خرید شکر و روغن نموده است.مجموع درامد فروش دوره مورد گزارش۶٨میلیارد تومن بود که نسبت دوره مشابه سال قبل ١٠٢درصد رشد کرده است که عموما ناشی از راه اندازی بخشی از فاز یک کارخانه کاسپین میباشد که درصورت راه اندازی کامل پروژه مبلغ فروش بیشتر هم خواهد شد