به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در خصوص ترکیب سهامداران شرکت صنایع مس طارم، مبلغ سود قابل شناسایی از محل این شرکت و هم چنین نیروگاه و سنگ شکن معدن مس طارم توضیحاتی ارائه نمود.