معدنی املاح ایران یکی از پر تقاضاهای بازار روز گذشته بود و با صف خرید به کار خود پایان داد، «شاملا» در روزهای اخیر نیز با اقبال روبرو بوده است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ٩٠ درصد بازدهی از آن سهامداران خود کرده است...