معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی مس: در خصوص صادرات کنسانتره قراردادهایی داریم و بر اساس قرار داد برنامه ای که داشتیم در حال عملیاتی شدن است و در حال آماده کردن شرایط برای تحریم های جدید هستیم که از ٨ آگوست به بعد هم شرایط صادراتی با کمترین مشکل ادامه دار باشد.