جهش قیمت مسکن در تهران بیشترین ضربه را به خانه اولی ها وارد کرد... در مناطقی ضعیف و تا حدودی متوسط در بازار مسکن شهر تهران سال گذشته از هر ١٠ نفر متقاضی خرید خانه ٣ نفر خانه اولی بودند که با وام یکم برای خرید تمایل نشان می دادند...

بورس 24 : جهش قیمت مسکن در تهران بیشترین ضربه را به خانه اولی ها وارد کرد.

در مناطقی ضعیف و تا حدودی متوسط در بازار مسکن شهر تهران سال گذشته از هر 10 نفر متقاضی خرید خانه 3 نفر خانه اولی بودند که با وام یکم برای خرید تمایل نشان می دادند.

اما در همین مناطق مشاوران املاک می گویند در بهار امسال از هر 10 نفر متقاضی خرید مسکن فقط یک نفر خانه اولی است که تازه او هم فقط توان خرید یک واحد مسکونی کلنگی برای ذخیره سازی اندک بودجه خود در برابر تورم است.

خانه اولی ها دیگر نمی توانند صاحب خانه شوند و آنهایی که خانه می خرند کسانی هستند که نگران کاهش ارزش واقعی بودجه و وام خود هستند بنابراین یک ملک برای سرمایه گذاری خریداری می کنند تا در سال های بعد با تبدیل آن بتوانند خانه مصرفی خود را صاحب شوند.

در مناطق 12 تا 20 تهران کف قیمت واحد مسکونی مناسب سکونت حداقل از 5 تا 6 میلیون تومان در متر مربع شروع می شود. با این قیمت وام های 80 میلیون تومانی خانه اولی ها فقط توان پوشش هزینه خرید کمتر از 15 مترمربع از یک آپارتمان را دارد.

در این مناطق با این حال متراژ کمتر از 100 مترمربع نیز سخت پیدا می شود چون که در محله های سنتی نشین تهران مساحت واحدهای مسکونی بخصوص سالخورده بالای 100 تا 120 مترمربع است.

پیشتر پیش بینی شده بود وام های خانه اولی می تواند سهم این گروه را در معاملات خرید مسکن افزایش دهد و باعث رونق معاملات شود اما جهش قیمت مسکن این گروه را به بیرون بازار تقاضا رانده است.