مردن به وقت دادگاه! تلویزیون دولتی مصر گزارش داد، «محمد مرسی» رئیس‌ جمهور سابق مصر روز دوشنبه هنگام جلسه محاکمه‌ اش فوت کرده است...

بورس 24: به گزارش فارس به نقل از تلویزیون دولتی مصر، «محمد مرسی» رئیس‌ جمهور سابق مصر روز دوشنبه هنگام جلسه محاکمه‌ اش فوت کرد.