هر بانکدار می بایست، تمام تلاش خود را جهت ارائه خدمات مورد نیاز مشتری و نحوه ارائه آن به بهترین شکل ممکن بکار بگیرد...

بورس 24:  جذب مشتری جدید به عنوان اولین قدم و آغاز یک تعهد بوده و پس از آن هر بانکدار می بایست تمام تلاش خود را جهت ارائه خدمات مورد نیاز مشتری و نحوه ارائه آن به بهترین شکل ممکن بکار بگیرد. 

گردهمایی مسئولین شعب مشهد و ستاد مدیریت استان های خراسان رضوی بانک ایران زمین، با موضوع بررسی عملکرد ماهانه و تشریح استراتژیها، اهداف و برنامه های ابلاغی برگزار شد.   

میثم شمس آبادی مدیر منطقه ضمن بیان مطالب ذکر شده، به تشریح شمای کلی استراتژی، اهداف و برنامه‌ های ابلاغی در سال 98 پرداخت و برنامه های آتی شعب و اهداف را مورد نقد و بررسی قرار داد.   

شمس آبادی با بیان اینکه اصلی ترین وظیفه مسئولین شعب و مهمترین معیار بررسی عملکردی، مدیریت منابع و  برنامه ریزی و بازاریابی به منظور جذب مشتریان جدید است، افزود: جذب مشتری جدید به عنوان اولین قدم و آغاز یک تعهد بوده و پس از آن هر بانکدار می بایست تمام تلاش خود را جهت ارائه خدمات مورد نیاز مشتری و نحوه ارائه آن به بهترین شکل ممکن بکار بگیرد.   

شمس آبادی در پایان با تاکید بر بکارگیری اصل بازاریابی نوین به عنوان سنگ زیر بنایی فعالیت های بانکی در عصر حاضر، مسئولین شعب را به عنوان هسته اصلی اشاعه فرهنگ مشتری مداری در بین کارکنان، به تحکیم ارتباط با مشتریان بالفعل و بالقوه دعوت کرد. 

منبع: روابط عمومی