مدیر عامل: دوست داریم، توان رقابت با تولید کنندگان خارجی داشته باشیم به سهم بازار خود هم می اندیشیم / دانش فنی؟ به میزان لازم به داخل کشور نیامد! وی تاکید کرد: در سال های اخیر با توجه به تحریم ها، صنایع بالا دستی نفت مانند استخراج و اکتشاف نقش شرکت ها و سرمایه‌ گذاری داخلی بسیار ناچیز بوده و...