به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی اعلام داشت با عنایت به تصمیمات دستور دوم سی و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به جلسه ارائه و با اصلاح قیمت شیر خام با مشخصات ٣.٢ درصد چربی و بار میکروبی زیر ١٠٠.٠٠٠ و تحویل درب دامداری به قیمت ٢٣.٩٠٠ ریال موافقت گردید.بدیهی است به ازای هر ٠.١ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ٣۶٠ ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت خرید اضافه یا کسر خواهد شد.