معامله روزی ٢٣٠٠ میلیارد تومان سهم در بورس سبب شده تا تحلیل گران تارگت شاخص ٣٠٠ هزار واحدی را گمانه زنی کنند!! فقط در بورس ما روزانه ١۵٠٠ میلیارد تومان پول خرد جا به جا می شود!!!

بورس 24 : بازار سرمایه ایران روزهای پر رونقی را سپری می کند.

در هفته سوم خرداد که شاخص بورس 2.8 درصد مثبت خورد و شاخص فرابورس هم 1.6 درصد رشد کرد ، ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به 7919 میلیارد تومان رسید ، یعنی روزی 1583 میلیارد تومان!

انجام این میزان معاملات فقط در دوره های خاص بازار ، یعنی در مهر 97 و اردیبهشت 98 در بورس تهران اتفاق افتاده است.

ارزش کل معاملات هم در این هفته به 11348 میلیارد تومان رسید که برابر با 2270 میلیارد تومان در روز است.

اعداد و ارقام مزبور نشان می دهد که نقدینگی این روزها جای بهتری جز بورس پیدا نکرده است و با این حجم گردش بی سابقه پول در بازار سهام تحلیل گران تارگت های جدیدی برای شاخص بورس گمانه زنی کرده اند ، تارگت شاخص 270 هزار و حتی 300 هزار واحدی که پیش از این به سختی می شد درباره آن اظهار نظر کرد.

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

7.144 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

4.742 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

6.265 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

4.030 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

11.348 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

7.919 میلیارد تومان