میانگین قیمت هر مترمربع خانه در مناطق ١۵ و ١٨ و ١٩ به ۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در این مناطق تا همین دو سال پیش این امکان وجود داشت تا بتوان خانه هایی با میانگین قیمت ٢ تا ٣ میلیون تومان خریداری کرد. در منطقه لوکس و گران تهران نیز سطح میانگین قیمت مسکن به...

بورس 24 : کف قیمت مسکن در تهران معلوم شد.

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات این بازار نشان می دهد: کف قیمت مسکن به 6 میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است.

بررسی بورس 24 در این گزارش حاکی از آن است : میانگین قیمت هر مترمربع خانه در مناطق 15 و 18 و 19 به 6 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در این مناطق تا همین دو سال پیش این امکان وجود داشت تا بتوان خانه هایی با میانگین قیمت 2 تا 3 میلیون تومان خریداری کرد. در منطقه لوکس و گران تهران نیز سطح میانگین قیمت مسکن به 30 میلیون تومان در مترمربع در حال نزدیک شدن است! در این منطقه (منطقه یک) البته واحدهای نوساز با قیمت متری بالای 30 تا 40 میلیون تومان در حال عرضه است.

جدول قیمت مناطق تهران به شرح زیر است:

منطقه

قیمت (میلیون تومان)

1

26

2

19.6

3

22

4

14.1

5

15.8

6

17

7

12

8

9.4

9

8.7

10

8.8

11

7

12

12

13

9.8

14

7

15

6

16

6.3

17

6.3

18

6

19

6

20

6.3

21

8.6

22

12.6