به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی خراسان در عملکرد ٢ ماهه سال ١٣٩٨ موفق به کسب ١۶٢ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.