به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران در مدت ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری موفق به کسب درآمد ٣١٢٢ میلیارد تومانی از فروش محصولات خود شود.