اگرچه نرخ پایه عرضه امروز بدون تغییر نسبت به پایه قبلی ٣۵,٠۵٢ ربال تعیین شده بود اما برتری...

بورس24: عرضه شمش فولاد کاوه جنوب کیش امروز در بورس کالا در حالی صورت پذیرفت که این محصول با تقاضای 26 هزارتنی از سوی خریداران روبه رو شد.

اگرچه نرخ پایه عرضه امروز بدون تغییر نسبت به پایه قبلی 35,052 ربال تعیین شده بود اما برتری تقاضا شکل گیری رقابت و افزایش 2.7 درصدی نرخ پایانی معامله را به همراه داشت. بر همین اساس معامله 10 هزار تن شمش کاوه با متوسط نرخ 35,986 ریال انجام شد و این رقم (مطابق با در نمودار) نسبت به آخرین معامله در 31 اردیبشهت ماه افت 8.1 درصد را نشان می دهد. همچنین متوسط نرخ معامله این محصول طی دو ماه از محدوده 40,815 ریال (20 فروردین) در حال حاضر تا سطح 35,986 ریال کاهش یافته است.

ارزش معامله شمش بلوم فولاد کاوه امروز به مرز 360 میلیاردریال نزدیک شد.