به گزارش بورس ٢۴، ویتانا رسما از بازار پایه فرابورس به بازار دوم نقل مکان نموده و در در این بازار درج نماد شد. گفتنی است، این شرکت در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی قرار گرفته است