به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اعلام داشت نامه مصوبات سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ٩٨/٠٢/٢٨ مبنی بر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بنا بر بند ز تبصره ١٠ ماده واحده قانون بودجه ١٣٩٧ ( آن دسته از شرکت هایی که تا پایان سال ٩٧ افزایش سرمایه را ثبت نکرده اند ) ابلاغ گردید. بنا بر این بخشنامه : استفاده از مفاد بند ز تبصره ١٠ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ در خصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال ١٣٩٨ تمدید می گردد