بورس ٢۴ : روز گذشته خبر اصلاح قیمت شیر خام رسانه ای شد و مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداری اعلام کرد: در جلسه تنظیم بازار مصوب شد قیمت شیر خام کیلویی ٢٣٩٠ تومان از دامداران خریداری شود ، قیمت جدید قرار است سه شنبه این هفته توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ و از سوی صنایع لبنی اجرا شود... این خبر بر درآمد شرکت های تولید کننده شیر خام اثر گذار است و یکی از این شرکت ها «زدشت» تازه وارد فرابورسی است. چرا که شرکت ها بر اساس مفروضات قبلی اقدام به پیش بینی بودجه کرده اند که طبعا این تغییر نرخ بر درآمد آن ها موثر خواهد بود...