بورس ٢۴ : آماری که تا الان درباره جنس خرید مسکن توسط تهرانی ها اعلام شده مربوط به سقف متراژ بوده است که بر اساس آن مشخص شده است بیش از نیمی از متقاضیان خرید مسکن آپارتمان های کمتر از ١٠٠ مترمربع را خریداری می کنند... اما یک آمار جدید میانگین مساحت آپارتمان های معامله شده در تهران را نشان می دهد...

بورس 24 : آماری که تا الان درباره جنس خرید مسکن توسط تهرانی ها اعلام شده مربوط به سقف متراژ بوده است که بر اساس آن مشخص شده است بیش از نیمی از متقاضیان خرید مسکن آپارتمان های کمتر از 100 مترمربع را خریداری می کنند.

اما یک آمار جدید میانگین مساحت آپارتمان های معامله شده در تهران را نشان می دهد.

بر اساس این آمار آپارتمان هایی که در دو فصل گذشته در تهران خرید و فروش شده از میانگین مساحت 88 مترمربع برخوردار بوده است. میانگین 88 متری خانه های فروش رفته بیانگر خرید آپارتمان هایی با مساحت 60 تا حداکثر 100 مترمربع است.

همچنین میانگین سنی خانه هایی که تهرانی ها در هر فصل طی یکسال اخیر خریداری کرده اند،‌ 10 سال ساخت بوده است. این میانگین سنی مشخص می کند تهرانی ها دنبال خانه های میان سال هستند.

دو سال پیش میانگین سنی آپارتمان های معامله شده در تهران بین 9 تا 11 سال در نوسان بود.