به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٠٣۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ۵٩٨ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اردیبهشت ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٧ درصد رشد داشته است.