به گزارش بورس٢۴، بانک سپه بار دیگر از عرضه سهام سرمایه گذاری امدی منصرف شده تا همچنان مالکیت این غول معدنی در اختیارش باقی بماند