به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مجتمع فولاد خراسان در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٧۵٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ۵٣١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اردیبهشت ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١١٧ درصد رشد داشته است.