به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٣١٢٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢٧٨۵ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اردیبهشت ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۶٩ درصد رشد داشته است.