یک خبره صنعت سیمان گفت : با توجه به این که نگاه ما همواره تامین نیازهای داخلی بوده اقدام به ساخت ترمینال های صادراتی نکرده ایم تا امکان صادرات سیمان بیشتری مهیا شود. بنابراین بیشتر اقدام به صادرات کلینکر می کنیم که هم خراب نمی شود و هم نیازی به دپو ندارد...