به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان اعلام داشت به استناد مصوبه مورخ ۴‏/٠٣‏/١٣٩٧ هیات مدیره، این شرکت قصد دارد تعداد ٢۴١.٢۵٧.٢٩٠ سهم از سهام شرکت تامین سرمایه امید (معادل ٠٢‏/۴ درصد از کل سهام شرکت تامین سرمایه امید) را از طریق تابلوی دوم بورس و یا از طریق مزایده عمومی در بورس اوراق بهادار تهران به فروش رساند. بهای تمام شده هر سهم تامین سرمایه امید برای این شرکت ١.٠٠٠ ریال بوده و زمان و شرایط دقیق واگذاری این سهام، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.