هواشناسی: تا دو ساعت دیگر وضع همین است احد وظیفه گفت: تند باد در تهران باعث خیزش گرد و خاک شده و امشب احتمال رگبار باران در تهران نیز وجود دارد...

بورس 24: به دنبال وقوع تندباد در غالب نقاط تهران بر اساس اعلام سازمان هواشناسی گفت: وزش باد شدید تا یکی دو ساعت دیگر در تهران ادامه خواهد داشت. 

احد وظیفه مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ادامه داد: تند باد در تهران باعث خیزش گرد و خاک شده است. 

وی گفت: عصر امروز و امشب احتمال رگبار باران در تهران وجود دارد. 

به گفته وظیفه، وقوع تند باد و رگبار باران در تهران از قبل پیش بینی و حتی یک ساعت قبل از وقوع هم اطلاع رسانی شده بود که وزش باد شدید در تهران به ویژه نیمه شمالی پایتخت داریم.

منبع: ایسنا