به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.