بورس ٢۴ : در کنار شایعاتی که این روزها در فضای مجازی درباره نحوه نوسان آتی قیمت مسکن مطرح است، غالب ناظران و حاضران در این بازار یک انتظار جالب دارند که به نظر می رسد شرایط برای تحقق آن به دلیل اشتراک نظر فراهم است. شایعات تلگرامی بحث ریزش شدید قیمت مسکن را مطرح می کند؛ حرف هایی که پشت سر آن، نیت شوم سفته بازها برای فراهم شدن شرایط خرید از سوی خودشان و سپس جوسازی دوباره برای گران شدن و فروش در آن زمان است!

بورس 24 : در کنار شایعاتی که این روزها در فضای مجازی درباره نحوه نوسان آتی قیمت مسکن مطرح است، غالب ناظران و حاضران در این بازار یک انتظار جالب دارند که به نظر می رسد شرایط برای تحقق آن به دلیل اشتراک نظر فراهم است.

شایعات تلگرامی بحث ریزش شدید قیمت مسکن را مطرح می کند؛ حرف هایی که پشت سر آن، نیت شوم سفته بازها برای فراهم شدن شرایط خرید از سوی خودشان و سپس جوسازی دوباره برای گران شدن و فروش در آن زمان است!

با این حال در روزهای اخیر کسانی که در بازار مسکن برای خرید جستجو می کنند خبر از یک اتفاق می دهند.

هم خریداران و هم فروشنده ها توقع دارند قیمت مسکن در خرداد ماه به ثبات برسد و در تابستان رشد چندانی پیدا نکند.

مشاوران املاک نیز در مواجهه با این برداشت انتظاری، این طور نظر خود را اعلام می کنند که «قیمت مسکن رشد لازم را پر (تکمیل) کرده است و باید به ثبات برسد».

شایعات به دنبال کاهش شدید قیمت مسکن اما انتظارات خود را با ثابت شدن سطح قیمتی تطبیق داده است که این دومی به واقعیت گذشته بازار مسکن نزدیک تر و منطقی تر به نظر می رسد.

معمولاً بعد از رشد شدید قیمت مسکن سطح قیمتی برای دوره ای حداقل یک تا دو ساله ثابت می ماند. قیمت مسکن در فروردین امسال 104 درصد نسبت به فروردین پارسال رشد کرد.