بورس ٢۴ : شرکت تراکتورسازی ایران به وسیله اطلاعیه ای اعلام کرد که موفق به دریافت مجوز افزایش نرخ ١۵ تا ١٩ درصدی بر روی کلیه محصولات خود شده است. این افزایش نرخ که از ٣١ اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد در پی افزایش نرخ مواد اولیه و قطعات مصرفی و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات به تصویب رسیده است. سهام تایرا در بازار سرمایه طی ماه های اخیر روند صعودی پرشتابی را تجربه کرده است. این سهم که در ابتدای سال ٩٧ در محدوده ٢٣٠ تومان قرار داشت تا اواخر مرداد ماه بازدهی چندانی نداشت و در محدوده ٢٣٠ تا ٢۴٠ تومان نوسان می کرد. اما با آغاز شهریور تحرکات جدیدی در این سهم دیده شد. به طوری که بهای آن تا پایان سال ٩٧ به حدود ۴٠٠ تومان رسید. البته روند صعودی تایرا در سال ٩٨ نیز تداوم داشت و بهای آن را تا پیش از توقف نماد به محدوده ۶٩٠ تومان رساند. در واقع تایرا طی ٨ ماه گذشته ٢٠٠ درصد بازدهی داشته که بیش از ٧٠ درصد از این افزایش قیمت تنها طی دو ماه اخیر صورت گرفته است...