صنعت "فلزات اساسی" با ١۴هزار و ٣٨۶میلیارد ریال دادوستد، رتبه نخست ارزش معاملات بازار فرابورس ایران را دومین ماه امسال به خود اختصاص داد.

بورس 24: صنعت "فلزات اساسی" با 14هزار و 386میلیارد ریال دادوستد، رتبه نخست ارزش معاملات بازار فرابورس ایران را دومین ماه امسال به خود اختصاص داد.

تعداد 38میلیارد و 834میلیون ورقه بهادار در 4میلیون و 350هزار نوبت به ارزش 147هزار و 225میلیارد ریال دومین ماه بهار امسال، طی 22روز معاملاتی در بازارهای فرابورس دادوستد شده است.

این در حالی است که میانگین حجم روزانه معاملات فرابورس در ماه گذشته 1765میلیون ورقه و میانگین ارزش معاملات نیز 6692میلیارد ریال بوده است.

این گزارش می افزاید: صنعت فلزات اساسی با 14 هزار و 386میلیارد ریال دادوستد، سهم 14درصدی از ارزش معاملات فرابورس را به ثبت رسانده و در رتبه نخست این بازار در ماه گذشته قرار گرفته است.

محصولات شیمیایی با 11هزار و 145میلیارد ریال(معادل 11درصد)، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز با 9هزار و 224میلیارد ریال(معادل 9درصد)،

محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 5هزار و 829میلیارد ریال(معادل 6درصد) و خودرو و ساخت قطعات با 5 هزار و 30میلیارد ریال(معادل 5درصد) و به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم ارزش معاملات فرابورس را در دومین ماه امسال از آن خود کرده‌اند.