به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری بانک کارآفرین قصد عرضه بلوک٩۴.٧٧ درصدی سهام پتروشیمی کوروش را با قیمت پایه هر سهم ٢ هزار تومان را در دستور کار خود قرار داده است.