به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان اعلام داشت پیرو اطلاع رسانی قبلی درخصوص افزایش نرخ حمل محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به استحضار می رساند اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته ولی تاکنون منجر به ابلاغ افزایش نرخ از سوی آن شرکت نگردیده است . از طرفی با توجه به اینکه شرکت بین المللی توسعه ساحل وفراساحل نگین کیش سهامدارعمده این شرکت و زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری غدیر ، بایستی صورتهای مالی تلفیقی خود را تهیه وبه سازمان بورس ارسال نماید ، با هماهنگی حسابرس مستقل شرکت تصمیم بر این شد که صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به٢٩/١٢/١٣٩٧ در شرایط عدم افزایش نرخ حمل محمولات شرکت ملی پخش و افزایش نرخ حق دسترسی ولکوموتیو راه آهن تهیه وارسال گردد. لازم به توضیح است که درصورت تحقق افزایش نرخ کرایه حمل به میزان٢/٢٠درصد ، درآمدهای عملیاتی از مبلغ ١.٢١٢.٧۶٠میلیون ریال پیش بینی قبلی به مبلغ١.۴١۵.٢٠٠میلیون ریال و بهای تمام شده نیز از مبلغ٩٣٠.٧۴٧میلیون ریال پیش بینی قبلی به مبلغ١.١۴٣.٩٣۶میلیون ریال افزایش خواهد یافت . افزایش بیشتر بهای تمام شده بابت افزایش نرخ حق دسترسی ولکوموتیو درمقایسه با درآمد و همچنین افزایش هزینه استهلاک واگنها بعلت افزایش مبلغ خریدقطعات واگنها می باشد . بدیهیست این شرکت پیگیریهای لازم برای دریافت افزایش نرخ را انجام و هرزمان این مهم به نتیجه قطعی برسد با هماهنگی سازمان بورس واوراق بهادار به اطلاع عموم خواهد رسید.