بورس ٢۴ : در حال حاضر روزانه در تهران یک واحد مسکونی با عمر بنای ۶ تا ١٠ سال ساخت در هر منطقه به طور متوسط به فروش می رود. این آمار برای واحدهای بالای ١٠ سال تا حداکثر ١۵ سال ساخت، هر سه روز یک واحد در هر منطقه است!

بورس 24 : طی ماه های گذشته روزانه میانگین یک تا حداکثر 2 واحد مسکونی نوساز و کلید نخورده در هر منطقه از تهران به فروش رفته است.

آمار فروش این واحدها در سال 96 بین 2 تا 4 واحد در روز بود.حجم معاملات خرید خانه نوساز در تهران طی 10 ماه اخیر ماهانه بین یک هزار تا دو هزار واحد در نوسان بوده است.

این اواخر حجم فروش واحد مسکونی نوساز در تهران به هزار واحد در ماه کاهش پیدا کرد.

دفتر اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی می گوید سهم واحدهای تا 5 سال ساخت از معاملات خرید مسکن در تهران به 36 درصد کل معاملات خرید کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی البته این سهم را حدود 40 درصد اعلام می کند.

در سال 95 حدود 52 درصد کل معاملات مسکن در تهران را واحدهای نوساز تشکیل داده بودند.

در حال حاضر روزانه در تهران یک واحد مسکونی با عمر بنای 6 تا 10 سال ساخت در هر منطقه به طور متوسط به فروش می رود. این آمار برای واحدهای بالای 10 سال تا حداکثر 15 سال ساخت، هر سه روز یک واحد در هر منطقه است!