ایست ذوب در صدر نمادهای پر بازدید در میانه آخرین هفته معاملاتی اردیبهشت‌ ماه افزون بر...

بورس 24: در میانه آخرین هفته معاملاتی اردیبهشت‌ ماه افزون بر یک میلیارد و 280 میلیون ورقه به ارزش بیش از 6 هزار و 104 میلیارد ریال در مجموع بازارهای فرابورس ایران دست به دست شد که این حجم از داد و ستدها در افزون بر 146 هزار نوبت معاملاتی دست به دست شد. 

امروز در مجموع دو بازار اول و دوم حدود 493 میلیون سهم به ارزش افزون بر دو هزار و 127 میلیارد ریال دادوستد شد و نماد «ذوب» ضمن آن که در صدر نمادهای پر بازدید قرار گرفت، بیشترین مقدار حجم معاملاتی را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرد. 

بیشترین ارزش معاملاتی در میان نمادهای فرابورسی نیز به نماد «کرمان» متعلق به شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه و عمران استان کرمان با ثبت ارزش 419 میلیارد ریالی طی امروز اختصاص یافت. 

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس با افت 10 واحدی در پایان معاملات رو به‌ رو شد که عمده بار منفی بر آیفکس از جانب نمادهای «مارون» و «ذوب» جمعا با 7 واحد اثر منفی رقم خورد. در مقابل تاثیر مثبت بر این نماگر از جانب نمادهای «دماوند» و «ارفع» مانع از افت بیشتر شاخص کل شد.

سهامداران بازار پایه نیز بیش از 637 میلیون سهم به ارزش بیش از دو هزار و 246 میلیارد ریال را میان خود دست به دست کردند.

در همین حال در بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد جابه‌جایی بیش از یک میلیون ورقه به ارزش بالغ بر 932 میلیارد ریال بودیم که عمده بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی در میان این اوراق به اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا703» اختصاص داشت.

در تابلو اوراق تسهیلات مسکن هم نزدیک به 79 هزار ورقه تسه به ارزش 40 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت، که بیشترین قیمت مربوط به امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ماه 95 با قیمت 626 هزار ریال بود.

در میان صندوق‌ ای سرمایه‌ گذاری قابل معامله نیز بیش از 17 میلیون ورقه به ارزش بالغ بر 355 میلیارد ریال داد و ستد شد و صندوق سرمایه‌ گذاری اعتماد آفرین پارسیان در صدر ایستاد.

گفتنی است، در نهایت نگاهی به نمادهای فرابورسی نشان می‌ دهد که بیشترین افزایش قیمت را نمادهای «کی بی سی» و «بکهنوج» تجربه کردند و در سمت مقابل نمادهای «خدیزل» و «قشیر» با بیشترین کاهش قیمت مواجه شدند.

منبع: فرابورس