مدیر عامل: اقدامی ناباورانه دیدیم! وی طی سخنانی گفت: شرکت گسترش صنایع انرژی آذر آب در طول عمر چندین ساله خود...