جمشید ملارحمان جایگزین ناصر تقی زاده در پست مدیرعاملی شرکت گل گهر شد.

بورس 24: جمشید ملارحمان که سابقه سرپرستی ایمیدرو را هم در کارنامه دارد، جایگزین ناصر تقی زاده در پست مدیرعاملی شرکت گل گهر شد.

از مدت ها پیش شایعه خداحافظی تقی زاده مطرح شده بود که سرانجام این تغییرات در شرکت بزرگ سنگ آهنی کشور انجام شد. گل گهر از شرکت های بزرگ بازار سرمایه است. ارزش بازار این شرکت حدود 32 هزار میلیارد تومان است و جزو 10 شرکت بزرگ بازار سرمایه محسوب می شود.

سرمایه این شرکت 4800 میلیارد تومان است و در یک سال گذشته، سهامداران این شرکت بیش از 100 درصد بازدهی کسب کرده اند.