نرخ معاملاتی مس کاتد شرکت ملی صنایع مس در بورس کالا از محدوده ۶٢,٢۴٠ تومان در فروردین ماه در حال حاضر از مرز...