به گزارش بورس٢۴، فرابورس اطلاعیه ای مهم در خصوص بانک دی را به شرح ذیل منتشر کرد.