به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهمن دیزل از دریافت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خود خبر داد.