به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام داشت روبیکا پروژه ایست برای ورود به راهکارهای تحقق چشم انداز ۵ ساله همراه اول (رویای دیجیتال) و این شرکت نسبت به سرمایه گذاری در پروژه از طریق ارائه ترافیک و سایر روش ها اقدام نموده است.