به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نفت ایرانول اعلام داشت پیرو شفاف سازی قبلی مبنی بر دریافت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات داخلی، به استحضار سهامداران محترم می رساند، مجوز افزایش نرخ محصولات روانکار بنزینی به میزان ٧٠% و دیزلی به میزان ۶٠% طی نامه شماره ٣٧٠/٩٨/٨۵٩٠ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت گردیده است . در این خصوص توضیحات تکمیلی به شرح ذیل ارائه می گردد : الف ) در سال ١٣٩٧ از مجموع ۵١٧ میلیون لیتر روانکار فروخته شده معادل حدود ٨٩ میلیون لیتر معادل ١٧ درصد روانکار بنزینی و حدود ۵٢ میلیون لیتر معادل ١٠ درصد روانکار دیزلی فروخته شده و مابقی مربوط به سایر محصولات روانکار میباشد . ب) در سال ١٣٩٧ نرخ لوبکات خریداری شده تا پایان مهر ماه بر اساس محاسبه با دلار ۴٢٠٠٠ ریالی بوده و بر اساس بخشنامه دولت پنج ماهه آخر سال نرخ لوبکات با ارز نیمایی عرضه و محاسبه گردید و جمعاً ۵.٠٠٠ میلیارد ریال یارانه برای چهار شرکت تولید کننده تخصیص یافته که حدود ٢٨ درصد آن به مبلغ ۴٠۵/١ میلیارد ریال سهم این شرکت در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته عملکرد سال ١٣٩٧ اعمال گردیده است که بر این اساس تغییر محسوسی در مبلغ ریالی سود پیش بینی سال ١٣٩٧ طبق گزارشات ارائه شده قبلی بوجود نیامده است . ج) با توجه به اینکه در سال ١٣٩٨ یارانه لوبکات حذف گردیده و لوبکات بر اساس نرخ ارز نیمایی عرضه و محاسبه میگردد و نرخ لوبکات از نرخ میانگین ٢٢.٠٠٠ ریالی سال قبل به ۴۵.٠٠٠ ریال افزایش یافته و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت جبران بخشی از افزایش نرخ لوبکات و سایر هزینه های تولیدی ، نرخ محصولات روانکار بنزینی و دیزلی را به ترتیب ٧٠ و ۶٠ درصد افزایش داده ست . بدیهی است پس از پیگیریهای لازم و تطبیق اثرات متقابل افزایش هزینه ها و درآمد ها مطابق دستورالعمل اجرایی افشا در مقاطع زمانی لازم اطلاع رسانی مناسب و شفاف به استحضار سهامداران و فعالان محترم بازار سرمایه خواهد رسید .