به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروزهمچنان معاملات پر حجمی توسط حقوقی ها را شاهد بودیم. در نماد های وب شاهد حضور سهامداران جدیدی درصدی هستیم شرکت های مهر اقتصاد مبین وسرمایه گذاری تدبیر و آوای نور پارس سهامداران درصدی هستند که به تازگی به جمع درصدی های های وب پیوسته اند.