بر پایه این گزارش، محل برگزاری مجمع عمومی هم ساختمان شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری خواهد بود...

بورس 24: مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29 اسفند1397با دعوت از تمامی سهامداران سه‌ شنبه 31 اردیبهشت 1398 به شرح زیر برگزار خواهد شد.

دستور جلسه این رویداد هم استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29اسفند 1397 است.

همچنین مقرر است، تا انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره نیز در این روز انجام شود.

بر پایه این گزارش، محل برگزاری مجمع عمومی هم ساختمان شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری خواهد بود. 

گفتنی است، که شرکت سیمان صوفیان با دعوت از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی این اطلاعیه را صادر کرده است.

منبع: روابط عمومی شرکت سیمان تامین شستا